Taal Expertise

Proefje met water

Op dit moment werken we op het TEC in de midden en bovenbouw aan het thema water. Waar wordt water allemaal voor gebruikt en waarom eigenlijk?  In de middenbouw bevindt zich een zelfgemaakte douche en hebben de kinderen samen de vuile was gewassen en opgehangen.

We doen proefjes met water en maken zelfs muziek met water.  We zijn samen met de kinderen het park ingegaan op zoek naar stenen, zand en troebel water. De leerlingen hebben ontdekt hoe je met deze materialen troebel water zelf schoon kan maken.

Project WAUW!

Van maandag 26 oktober t/m woensdag 28 oktober hebben de kinderen op het Tec kennis gemaakt en gewerkt met het project WAUW! 

WAUW! Is een project van de vereniging BNNVARA, in samenwerking met Lucia Marthas van Marthas Theatre World, waarbij AZC-kinderen door middel van dans, zang en creativiteit  een extra steuntje in de rug krijgen om hun talenten te ontdekken. Wij hadden het geluk om als enige in Zeeland aan dit project mee te mogen doen. Bij het WAUW!-project draait alles om creativiteit, samenwerken, doorzetten en vooral plezier maken. Dansen en zingen staan centraal. En dat was afgelopen dagen goed te horen op het Tec. Elke ochtend was er een centrale warming-up waarbij de kinderen zeer energiek allerlei danspasjes, een WAUWlied én woorden aan het leren waren; er zat geen leerling op een stoeltje de eerste drie kwartier van de dag. Dit herhaalde zich in het begin van de middag. Tussendoor werden uitnodigingen gemaakt, t-shirts beschilderd, letters versierd, muziekinstrumenten gemaakt en spelletjes gedaan. Dit alles rondom het thema bewegen en gezond eten, wat weer aansluit bij het woordenschatthema van de komende periode. Op de tweede dag hebben de kinderen aan elkaar laten zien en horen wat ze geoefend en geleerd hadden. Prachtige optredens waarbij de kinderen vol trots hun talenten hebben kunnen laten zien, want die waren er zeker! Zingen- en dansenderwijs is niet alleen de taalontwikkeling gestimuleerd, zang en dans bieden ook vrolijkheid en ze verbinden. Het zijn immers talen die iedereen begrijpt. 

Taal Expertise Centrum 2 

Bij het TEC 2 werken we met een taal/lees circuit. Een taal/leescircuit houdt in dat de leerstof wordt op verschillende manieren aangeboden, waarbij rekening wordt gehouden met leerstijl, niveau, tempo en belangstelling. De leerlingen zijn in drie niveaugroepen verdeeld. Elke niveaugroep werkt aan drie onderdelen van het circuit. Het eerste onderdeel bestaat uit een instructie van de leerkracht, het tweede onderdeel bestaat uit een werkblad dat over de klanken gaat, het derde onderdeel bestaat uit woorden schrijven met een stickervel van veilig leren lezen of een leerspelletje op de computer maken. Bovendien lezen de leerlingen elke dag individueel met de onderwijsassistent. Behalve het taal/lees circuit hebben we ook een rekencircuit. Daarbij zijn de leerlingen ook in drie niveaugroepen verdeeld. De voordelen van het circuit zijn dat de leerlingen in hun eigen tempo de lesstof kunnen verwerken en vervolgens door kunnen met het oefenen van het onderdeel van het taal/lees circuit.  De leerlingen hoeven dus niet te wachten en maken hierdoor goed gebruik van hun oefentijd. Verder zijn de opdrachten uit het circuit verrijkend en een effectieve aanvulling op de taal/leesles. Doordat de leerlingen met andere materialen werken en op andere werkplekken, is deze werkwijze uitdagend voor hen. Elke week wordt er een onderdeel van het circuit vervangen, zodat het onderdeel leuk en uitdagend blijft.