Taal Expertise

Taal Expertise Centrum 2

Bij het TEC 2 werken we met een taal/lees circuit. Een taal/leescircuit houdt in dat de leerstof wordt op verschillende manieren aangeboden, waarbij rekening wordt gehouden met leerstijl, niveau, tempo en belangstelling. De leerlingen zijn in drie niveaugroepen verdeeld. Elke niveaugroep werkt aan drie onderdelen van het circuit. Het eerste onderdeel bestaat uit een instructie van de leerkracht, het tweede onderdeel bestaat uit een werkblad dat over de klanken gaat, het derde onderdeel bestaat uit woorden schrijven met een stickervel van veilig leren lezen of een leerspelletje op de computer maken. Bovendien lezen de leerlingen elke dag individueel met de onderwijsassistent. Behalve het taal/lees circuit hebben we ook een rekencircuit. Daarbij zijn de leerlingen ook in drie niveaugroepen verdeeld. De voordelen van het circuit zijn dat de leerlingen in hun eigen tempo de lesstof kunnen verwerken en vervolgens door kunnen met het oefenen van het onderdeel van het taal/lees circuit.  De leerlingen hoeven dus niet te wachten en maken hierdoor goed gebruik van hun oefentijd. Verder zijn de opdrachten uit het circuit verrijkend en een effectieve aanvulling op de taal/leesles. Doordat de leerlingen met andere materialen werken en op andere werkplekken, is deze werkwijze uitdagend voor hen. Elke week wordt er een onderdeel van het circuit vervangen, zodat het onderdeel leuk en uitdagend blijft.