Schooltijden

Maandag 8:30u-14:30u
Dinsdag 8:30u-14:30u
Woensdag 8:30u-12:15u
Donderdag 8:30u-14:30u
Vrijdag 8:30u-14:30u

 

Deze schooltijden gelden voor alle kinderen van 5 t/m 12 jaar. Voor de kinderen van 4 jaar kan er in overleg voor gekozen worden om tot 12.00u naar school te komen.. Tec 2 en 3 heeft op woensdag gymnastiekles. Het is fijn en veilig dat de kinderen hiervoor sportkleding meenemen. Als uw kind ziek is of u heeft een afspraak waar uw kind bij aanwezig moet zijn, dan moet u dit doorgeven aan de juf of meester of u belt naar school: 0118 745009

Eten en drinken

We hebben twee pauzes per dag, met uitzondering van de woensdag. In de kleine ochtendpauze mogen de kinderen wat eten en drinken. Dit is vaak wat sap en fruit of een kleine koek. In de grote middagpauze eten ze hun meegebrachte lunch. Dit graag meenemen in een broodtrommel. We vinden het belangrijk dat de kinderen gezond eten meekrijgen.

Vakantierooster

Herfstvakantie Maandag 25 oktober-vrijdag 29 oktober 2021
Kerstvakantie Maandag 27 december-vrijdag 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie Maandag 28 februari- vrijdag 4 maart 2022
Goede Vrijdag/2e Paasdag Vrijdag 15 april t/m maandag 18 april 2022
Meivakantie Maandag 25 april-vrijdag 6 mei 2022
Hemelvaartsdag Donderdag 26 mei, 27 mei ook vrij
2e Pinksterdag Maandag 6 juni 2022
Zomervakantie Maandag 25 juli-vrijdag 2 september 2022
Het offerfeest valt dit schooljaar op 9 juli, het suikerfeest op 3 mei. Kinderen kunnen voor deze dagen 1 dag vrij aanvragen.

Studiedagen zijn gepland in de jaarkalender, te weten: 5 oktober, 13 januari, 29 maart en 23 juni

Vervoer

Kinderen moeten zelf naar school komen lopen of fietsen of worden gebracht door hun ouders.
Sommige kinderen kunnen gebruik maken van taxivervoer als ze buiten Middelburg wonen.
Op het AZC Middelburg kunnen bewoners een fiets lenen. Ook worden daar regelmatig fietslessen gegeven.

Wilt u er voor zorgen dat uw kind op tijd bij de bus is of een veilige fiets heeft?

Leerplicht

In Nederland gaan de meeste kinderen vanaf hun vierde jaar naar school. Vanaf het vijfde tot 18e jaar zijn ze verplicht om naar school te gaan, dit staat in de Leerplichtwet van Nederland. Als ouder bent u verantwoordelijk om uw kind in te schrijven op een school. U moet er dan ook voor zorgen dat uw kind de school elke dag bezoekt. Dat betekent dat uw kind op tijd moet komen en alle lessen moet volgen volgens rooster, behalve als de school gesloten is. Als uw kind de school niet bezoekt volgens rooster kunnen hier consequenties aan zitten voor de ouders, deze kunnen bestaan uit taakstraffen en boetes. Wilt u zoveel mogelijk uw afspraken met de dokter of tandarts of andere afspraken buiten schooltijd afspreken? Als uw kind een afspraak heeft willen we dit een dag van te voren weten.

Nederlands onderwijssysteem

In het onderstaande schema kunt u zien hoe het Nederlandse onderwijssysteem georganiseerd is:

Er komt een moment dat uw kind voldoende Nederlands beheerst om naar een reguliere school te gaan. Als uw kind nog geen 12 jaar is dan kan dit een basisschool zijn of een speciale basisschool. Wij gaan dit met u bespreken. Wij zullen u ook helpen bij het vinden van een basisschool. Als u zelf al weet naar welke basisschool u wilt dat uw kind gaat dan horen we dat graag.

Als uw kind ouder dan 12 jaar is dan kan het zijn dat uw kind uitstroomt naar het voortgezet onderwijs. Er zijn verschillende niveaus. In de meeste gevallen verwijzen wij onze leerlingen naar de ISK ( internationale schakelklas). De ISK  is een opleiding voor anderstalige leerlingen tussen de 12 en 18 jaar. In de ISK worden leerlingen opgevangen uit alle delen van de wereld die de Nederlandse taal nog niet of onvoldoende beheersen. De leerlingen leren in de ISK in gemiddeld twee jaar zoveel Nederlands dat ze kunnen doorstromen naar het Voortgezet Onderwijs, of het Middelbaar Beroeps Onderwijs.