Tec Walcheren is een school voor anderstalige Nieuwkomers van 4 t/m 12 jaar die de Nederlandse taal nog onvoldoende beheersen om in te stromen in het regulier basisonderwijs.

Dit schooljaar heeft onze school 3 groepen, de groepen zijn hoofdzakelijk in combinatiegroepen naar basisschoolleeftijd ingedeeld.

Het hele jaar door kunnen er kinderen bij ons aangemeld worden en instromen.

Leerlingen blijven maximaal 1 a 1 ½ jaar bij ons op school en gaan dan naar het regulier onderwijs. Als een leerling de doelen eerder heeft behaald is het ook mogelijk eerder uit te stromen.